Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Małgorzata Maćkowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “M.S. MOTO” Małgorzata Maćkowiak, Szelejewo Pierwsze 64, 63-820 Szelejewo Pierwsze, NIP: 696-139-98-22, REGON: 41152428, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: sklep@msmoto.pl

Źródło danych osobowych

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazują je nam Państwo w momencie wizyty na naszej stronie (m. in: akceptacja cookies, rejestracja konta klienta, składanie zamówień, zapis do newslettera).

Dlaczego i na jakiej podstawie MS-MOTO przetwarza dane osobowe.

Realizacja umowy.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy zrealizować Państwa zamówień, dokonywanych w naszych sklepie internetowym, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie mogliby się cieszyć z udanych zakupów.
Posiadane przez MS-MOTO dane osobowe pozwalają na:

 • umożliwienie świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • korzystanie przez Państwa z witryny sklepu internetowego i dokonywanie płatności za zamówione towary;

 • obsługę reklamacji, w przypadku, gdy są Państwo niezadowoleni z otrzymanego produktu.

Prawnie uzasadniony interes.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie MS-MOTO, przez co w szczególności należy rozumieć:

 • zapewnienie rozliczalności oraz dla celów archiwalnych i tworzenie statystyk;

 • marketing usług i produktów własnych;

 • obsługa zapytań i próśb przekazywanych do MS-MOTO;

 • prowadzenie badań i analiz platformy sklepu internetowego;


Zgoda.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w następujących przypadkach:

 • newsletter;

 • aplikacja sms-owa;

 • zapisywanie danych w plikach cookies.>

Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając takie żądanie na adres: sklep@msmoto.pl lub listownie na adres Administratora.

MS-MOTO przetwarza Państwa dane również ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe, wymagane przez prawo.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zawartej z MS-MOTO umowy. Jeśli ich od Państwa nie otrzymamy nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

W niektórych sytuacjach prawo zmusza MS-MOTO do wymagania od Państwa danych, ze względu na przepisy rachunkowe czy podatkowe.

W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Komu dane są udostępniane?

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, dzięki którym MS-MOTO realizuje świadczenie usług drogą elektroniczną (usługi płatnicze; hostingodawca). Dane przekazywane są również organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.

Sprzeciw

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez MS-MOTO danych osobowych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony sytuacją, w której Państwo się znaleźli.

Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych.

Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem MS-MOTO, w konkretnie zachodzących sytuacjach:

Sprostowanie danych:

 • zauważenie błędu

Żądanie usunięcia danych;

 • cofnięcie zgody;

 • zgłoszenie sprzeciwu;

 • dane przetwarzane niezgodnie z prawem; powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • zebrane w związku ze świadczenie usług elektronicznych na rzecz dziecka;

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych;

 • na czas weryfikacji przez MS-MOTO podstaw sprzeciwu;

 • na czas weryfikacji przez MS-MOTO nieprawidłowości danych;

 • dane przetwarzane niezgodne z prawem (a nie żądają Państwo usunięcia);

 • dane niepotrzebne MS-MOTO, ale potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń lub obrony;

Żądanie przeniesienia danych:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy z Państwem;

 • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny

Jak długo dane są przechowywane?

MS- MOTO przechowuje Państwa dane przez okres realizacji świadczonych usług oraz przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości, czy innych uprawnień w tym zakresie.

Dodatkowo MS-MOTO zobligowane jest do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Skarga

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.


TOP Sprzedaży

Informacje

Producenci

Nowe produkty

Tagi