Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Małgorzata Maćkowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “M.S. MOTO” Małgorzata Maćkowiak, Szelejewo Pierwsze 64, 63-820 Szelejewo Pierwsze, NIP: 696-139-98-22, REGON: 41152428, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: MS MOTO). 1. Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: sklep@msmoto.pl 1. Źródło danych osobowych

 

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazują je nam Państwo w momencie wizyty na naszej stronie (m. in: rejestracja konta klienta, składanie zamówień, zapis do newslettera).

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie MS MOTO przetwarza dane osobowe

Podstawy przetwarzania Państwa danych to:

Realizacja umowy

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy zrealizować Państwa zamówień, dokonywanych w naszych sklepie internetowym, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie mogliby się cieszyć z udanych zakupów.

 

Posiadane przez MS MOTO dane osobowe pozwalają na:

 • umożliwienie świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • korzystanie przez Państwa z witryny sklepu internetowego i dokonywanie płatności za zamówione towary;

 • obsługę reklamacji, w przypadku, gdy są Państwo niezadowoleni z otrzymanego produktu.

 

Prawnie uzasadniony interes

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie MS MOTO, przez co w szczególności należy rozumieć:

 • zapewnienie rozliczalności oraz cele archiwalne i tworzenie statystyk;

 • marketing usług i produktów własnych;

 • obsługa zapytań i próśb przekazywanych do MS MOTO;

 • prowadzenie badań i analiz platformy sklepu internetowego;

Zgoda

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w następujących przypadkach:

 • aplikacja sms-owa;

 • newsletter;

 • informacja handlowa

 

 

Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając takie żądanie na adres: sklep@msmoto.pl lub listownie na adres Administratora.

 

MS MOTO przetwarza Państwa dane również dla celów rozliczalności i ze względu na obowiązki nałożone prawem. 1. Czy podanie danych jest obligatoryjne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zawartej z MS MOTO umowy. Jeśli ich od Państwa nie otrzymamy nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

 

W niektórych sytuacjach prawo zmusza MS MOTO do wymagania od Państwa danych, ze względu na przepisy rachunkowe czy podatkowe.

 

W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 1. Komu dane są udostępniane?

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi MS MOTO współpracuje (usługi płatnicze; hostingodawca; IT). Jednocześnie wszystkie podmioty wykonujące zobowiązania na rzecz MS MOTO zachowują najwyższą dbałość w zakresie ochrony danych osobowych.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa MS MOTO może zostać zobligowane do przekazania Państwa danych osobowych organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Państwa dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.

 1. Sprzeciw

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez MS MOTO danych osobowych. Sprzeciw wniesiony względem przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych powoduje, że nie będziecie otrzymywać Państwo newslettera.

 1. Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych

Przysługujące Państwu uprawnienia względem MS MOTO:

Sprostowanie danych:

 • zauważenie błędu

 

Żądanie usunięcia danych;

 • cofnięcie zgody;

 • zgłoszenie sprzeciwu;

 • dane przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • zebrane w związku ze świadczenie usług elektronicznych na rzecz dziecka;

 

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych;

 • na czas weryfikacji przez MS-MOTO podstaw sprzeciwu;

 • na czas weryfikacji przez MS-MOTO nieprawidłowości danych;

 • dane przetwarzane niezgodne z prawem (a nie żądają Państwo usunięcia);

 • dane niepotrzebne MS-MOTO, ale potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń lub obrony;

 

Żądanie przeniesienia danych:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy z Państwem;

 • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. 

 1. Jak długo dane są przechowywane?

MS MOTO przechowuje Państwa dane przez okres realizacji świadczonych usług oraz przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości, czy innych uprawnień w tym zakresie.

Dodatkowo MS MOTO zobligowane jest do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 1. Dostęp do danych osób nieupoważnionych

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.POLITYKA COOKIES

  

 1. Co to cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na  urządzeniu Klienta, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny (dalej: strony www lub strony MS MOTO) i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze strony MS MOTO i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony www. 1. Po co cookies?

Sklep MSMOTO.pl wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych na stronie Sklepu i pokazywania, że są zalogowani;

  2. zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Serwisu;

  3. utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta;

  5. optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Klienta;

  6. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

 1. Kto ma dostęp do cookies?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 1. Czy za pomocą cookies pozyskiwane są informacje o Klientach?

Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Klientów. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Klientów ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich. 1. Ustawienia cookies.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klientów, przy czym każdy z Klientów może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 1. Cookies a działanie strony www.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 1. Identyfikacja zasobów.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta– w przypadku gdy   przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce Klienta,

  7. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem. 1. Zmiana ustawień cookies.

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.


TOP Sprzedaży

Informacje

Producenci

Tagi